elite redovisningskonsult i Stockholms län

elite redovisnings konsult i Stockholms län

Digitalt

Genom att automatisera de flöden som går kan vi ge mervärde för kunden genom att leda och ge rätta verktygen för att ta de rätta besluten grundat på de ekonomiska
värdena.

Rådgivning

Genom våra ledord så grundar sig hur vi jobbar med rådgivning, det är viktigt att
kunna hjälpa till och ge rätt rådgivning anpassat med tiden. Vi vill finnas tillgängliga
när kunderna behöver oss.

Team

Vi arbetar i ett nära team med daglig kontakt.

Vilka vi är

Elite redovisning är en digital bokföringsbyrå beläget på Stora Essingen i Stockholm. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom redovisning som är anpassade för dig och ditt företag. Hos oss kan man outsourca hela sin ekonomiavdelning eller få hjälp med enstaka ekonomitjänster såsom bokföring, löner, arbetsgivardeklaration på individnivå, skattedeklaration, bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration, koncernredovisning, digitalisering och rådgivning.

Elite redovisning inledde i slutet av 2016 ett arbete mot att använda digitala tjänster för att underlätta för både klient och konsult, tillsammans med Fortnox kan vi hjälpa dig och ditt företag att skräddarsy den lösning som passar er. Elite redovisning är öppen för alla företagsformer, från den lilla enskilda firman till den stora koncernen. Elite redovisning har mer än 20 års erfarenhet av bokföring och bokslut och besitter den kompetens som krävs för att man ska känna sig trygg att lämna sin bokföring hos oss. Förutom att du ska känna dig trygg att arbetet görs på ett korrekt sätt och enligt god redovisnings sed så tror vi att personkemin mellan företagaren och sin redovisningskonsult är det viktigaste för att det ska känns tryggt för dig som klient hos oss.

Våra tjänster

Många av våra samarbeten är sen 20 år tillbaka och det viktigaste för oss är att få kunden ska känna sig trygg att lämna över hela eller delar av sin ekonomi till oss. Vi arbetar med att utveckla verksamheten tillsammans med våra klienter, säkerställer långsiktiga relationer, digitaliserar och använder oss av de verktyg som krävs för att förenkla vardagen för både oss och er. Elite redovisnings ledord är kundnytta, service, hängivenhet och detta ska genomsyra arbetet, både internt och externt. Vi är måna om en god sammanhållning inom företaget och genom att vara generösa, lyhörda och engagerade vinner vi förtroende. Att bygga förtroende är ett resultat av våra ledord. Vårt mål är att vi tillsammans kan skapa mervärde för dig som kund och för att du ska kunna fokusera på din huvudsakliga verksamhet.

”Alla våra kunder efterfrågar digitala tjänster som både förenklar och ger mervärde för dem därför är det viktigt att vara en del av digitaliseringen.” 
– Nathalie Bagger, partner