elite redovisningskonsult i Stockholms län

elite redovisnings konsult i Stockholms län

Digitalt

Genom att digitalisera och automatisera våra processer skapar vi mervärde för våra kunder. Vi erbjuder vägledning och tillhandahåller de rätta verktygen för att fatta välgrundade beslut baserade på ekonomiska värden.Rådgivning

Våra ledord utgör grunden för vårt rådgivningsarbete, där vi strävar efter att kunna erbjuda relevant och anpassad rådgivning som utvecklas med tiden. Vi prioriterar tillgänglighet för att kunna stödja våra kunder när de behöver oss som mest.

Team

Vi arbetar i nära samarbete inom vårt team för att säkerställa att det alltid finns tillgängliga resurser på plats för att möta våra kunders behov.

 

Om oss

Elite Redovisning är en digital bokföringsbyrå med bas på Stora Essingen i Stockholm. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom redovisning som är anpassade för dig och ditt företag. Vi tillgodoser er professionell hjälp oavsett om du behöver outsourca hela din ekonomiavdelning eller få hjälp med specifika ekonomifunktioner såsom bokföring, lönehantering, individuella arbetsgivardeklarationer, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer, koncernredovisning, digitalisering eller rådgivning.

Elite Redovisning inledde i slutet av 2016 ett arbete mot att använda digitala tjänster för att underlätta och effektivisera för både klient och konsult. Tillsammans med Fortnox kan vi hjälpa dig och ditt företag att skräddarsy den lösning som passar era behov och önskemål. Elite redovisning är öppen för alla företagsformer, från den lilla enskilda firman till den stora koncernen. 

Med över 20 års erfarenhet inom bokföring och bokslut besitter Elite Redovisning den kompetens som krävs för att du ska känna dig trygg med att överlåta din bokföring till oss. För oss är det inte bara viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt och enligt god redovisningssed, vi lägger även stor vikt vid att skapa en personlig och förtroendefull relation mellan företagaren och deras redovisningskonsult. Hos oss är din trygghet som klient vår främsta prioritet.

Våra tjänster

Många av våra samarbeten är sedan 20 år tillbaka och det är av högsta vikt för oss att våra kunder känner sig trygga med att överlåta hela eller delar av sin ekonomi till oss. Vi arbetar med att utveckla verksamheten i nära samarbete med våra klienter, säkerställer långsiktiga relationer, och digitaliserar processer för att förenkla vardagen för både oss och er. Elite Redovisnings ledord är kundnytta, service och hängivenhet vilka genomsyrar vårt arbete både internt och externt. Vi värdesätter en god sammanhållning inom företaget och genom att vara generösa, lyhörda och engagerade vinner vi förtroende. Byggandet av förtroende är ett naturligt resultat av våra ledord och vårt mål är att tillsammans skapa mervärde för dig som kund, så att du kan fokusera på din huvudsakliga verksamhet.

“ Vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder på digitala tjänster som både förenklar deras vardag och ger dem mervärde. Därför är det viktigt att vi är en del av digitaliseringen. ”

– Nathalie Bagger, partner