Rådgivning

Rådgivning

I takt med att bokföring digitaliseras och effektiviseras, får redovisningskonsulten en allt mer betydelsefull roll som rådgivare. Vi märker en ökad efterfrågan på denna tjänst, där våra konsulter inte bara hanterar bokföringen utan också besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge ditt företag relevanta råd baserade på de ekonomiska rapporterna.

 

Behöver du planera inför en kommande investering eller vill du analysera vilken kostnadsbesparing som är mest gynnsam? Undrar du över kostnaderna för att ha en förmånsbil jämfört med att ha den privat? Eller funderar du över om det är lämpligt att ta utdelning och/eller lön? Med vår expertis och våra skräddarsydda rapporter kan vi förse dig med de svar och vägledning du behöver för att fatta välgrundade beslut för ditt företag.

”Rådgivning har blivit en del av mitt dagliga arbete, i den rollen trivs jag mycket bra i. Jag känner att jag kan skapa mervärde för kunden och för framtiden”
Jasmine Edenvall, Partner.

Ta del av vår Rådgivning