Våra tjänster

Bokföring

Bokföring har genomgått en stor utveckling där konteringsstämplar och manuell hantering av brev har ersatts av effektiva digitala verktyg. Med rätt teknologi kan du nu spara betydande tid genom att automatisera och digitalisera din bokföring, kvittoredovisning, betalningar och fakturering.

Genom att använda olika digitala tjänster kan du skicka betalningar via en enkel app till din bank med bara ett klick. Dessutom kan du fotografera representationskvitton och låta automatiseringen ta hand om resten. Det är enkelt och smidigt – och det är precis så det ska vara för företagaren.

Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter kan företagaren istället fokusera på sin kärnverksamhet. Bokföring bör inte vara en tidstjuv, utan snarare en källa till mervärde för ditt företag. Med dagens digitala verktyg kan du effektivisera din bokföring och frigöra tid för det som verkligen betyder mest.

Bokslut

Utöver den dagliga bokföringen krävs det att ett årsbokslut upprättas en gång om året, oavsett om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag med flera anställda. Denna årliga sammanställning av ekonomisk information måste lämnas till myndigheterna. För den enskilda firman innebär detta att ett förenklat årsbokslut lämnas till Skatteverket i samband med deklarationen. För aktiebolag i Sverige är kravet att lämna årsredovisning till Bolagsverket. Denna process innebär att alla ekonomiska transaktioner och händelser under året sammanställs och redovisas i en översiktlig form som sedan blir offentliga handlingar.

Deklarationer

Skatteverkets hemsida erbjuder omfattande information om olika deklarationer som företag måste lämna in. Det kan dock vara utmanande att navigera bland all information och veta exakt vilka deklarationer som krävs och när de ska lämnas in. Vi förstår dessa utmaningar och erbjuder expertis och erfarenhet för att hjälpa ditt företag att identifiera relevanta deklarationer och säkerställa att de lämnas in korrekt och i tid. Vi erbjuder hjälp med skatteanmälan, planering av betalningar för nästa år, beräkning och inlämning av momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer på individnivå samt hantering av andra skattefrågor och ärenden med Skatteverket.

Rådgivning

I och med dagens effektiviserade och digitala bokföringsmiljö växer vår roll som redovisningskonsulter mot att erbjuda alltmer rådgivning. Med vår breda erfarenhet och tillgång till avancerade verktyg kan vi inte bara hantera siffror och generera rapporter, utan också analysera dem för att ge företagarna insikter som är avgörande för att uppnå deras affärsmål. Varje företag är unikt och därför skräddarsyr vi vårt rådgivningsstöd för att passa varje kunds specifika behov och mål. Hos oss får du kvalificerad och personlig rådgivning som hjälper dig att ta välgrundade beslut och driva din verksamhet framåt.

Bostadsrättsföreningar

Vi har etablerade samarbeten med bostadsrättsföreningar på lokal nivå och har framgångsrikt arbetat tillsammans under flera år. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar tjänster för det dagliga arbetet och använder digitala verktyg för att effektivisera hanteringen av löpande fakturering och betalningar. Med vår hjälp kan er förening optimera sina processer och frigöra tid för andra viktiga uppgifter.

Löneadministration

Oavsett om du har anställda eller tar ut lön från ditt eget bolag krävs det kontinuerligt upprätthållande av löneadministration. Det finns många detaljer att hålla reda på, och det kan vara utmanande att veta hur man som företagare ska hantera löner och förmåner för anställda. Vårt team av lönespecialister har lång erfarenhet av att hantera olika löner, inklusive för expertstatus och utlandsanställda. Att vara arbetsgivare med anställda innebär många åtaganden och regler att förhålla sig till. Med vår breda kompetens sköter vi löneadministrationen, hanterar löneutbetalningar, lämnar arbetsgivardeklarationer på individnivå, erbjuder rådgivning kring lönehantering och löneuttag samt utfärdar arbetsgivarintyg. Vi tillhandahåller de nödvändiga verktygen och programmen och strävar efter att digitalisera processerna så långt det är möjligt för att effektivisera och förenkla hanteringen av löneadministrationen.

Likvidation

Jasmine är registrerad likvidator och hjälper företagare som vill avveckla sina företag. Oavsett om du har drivit ditt företag under många år och nu vill avsluta verksamheten eller om ditt företag redan är inaktivt och du vill bli fri från alla åtaganden, kan vi bistå dig. Vi erbjuder lösningar för likvidation, inklusive möjligheten att placera ditt företag i ett så kallat karensbolag. Mot ett fastpris kan vi hjälpa dig att avveckla ditt företag och du kan du känna dig trygg med att överlåta alla åtaganden och formaliteter till oss. Låt oss ta hand om avvecklingen av ditt företag så att du kan fokusera på nästa steg i din affärsresa.

Ta del av våra tjänster!