Bostadsrättsföreningar

Bostadsrätts föreningar

Bostadsrättsföreningar

Vi har idag samarbeten med mindre bostadsrättsföreningar lokalt och har sett ett lyckat samarbete fler år i rad. Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening och samfällighetsförening i det dagliga arbetet och effektivisera arbetssätten med digitala verktyg för att sköta löpande fakturering och hantering av betalningar. Vår samarbete med Handelsbanken Marieberg ger dig en kontakt för att förhandla räntan på föreningens lån. Vi skräddarsyr det behov som föreningen har och hjälper såväl till i det dagliga arbetet som en gång per år inför stämman. Behöver vi en extern lekmanna revisor så kan vi även erbjuda den tjänsten mot ett fastpris.

Vi hjälper er att upprätta årsredovisning inför årsstämman, erbjuder rådgivning kring de ekonomiska i er förening och kan förmedla lokala kontaktar med banker som vi samarbetar med för att ni som bostadsrättsförening ska få de bästa förutsättningarna.

Vi lägger upp smarta digitala tjänster och automatiserar bokföringen för att underlätta för kassören i föreningen.

Vi ser fram emot att träffa lokala bostadsrättsföreningar på Essingeöarna! 

Kontakta vår auktoriserade konsult Nathalie för offert och mer information.

Bokföring och Rådgivning för Bostadsrättsföreningar