Bokslut

Bokslut

Utöver den dagliga bokföringen krävs det att ett årsbokslut upprättas en gång om året, oavsett om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag med flera anställda. Denna årliga sammanställning av ekonomisk information måste lämnas till myndigheterna. För den enskilda firman innebär detta att ett förenklat årsbokslut lämnas till Skatteverket i samband med deklarationen. För aktiebolag i Sverige är kravet att lämna årsredovisning till Bolagsverket. Denna process innebär att alla ekonomiska transaktioner och händelser under året sammanställs och redovisas i en översiktlig form som sedan blir offentliga handlingar.

När det kommer till bokslutet är precision nyckeln. Varje siffra måste stämma, varje dokument måste vara på plats, och tidskrav måste hållas.  Det är då redovisningskonsulten kvalitetssäkrar enligt alla de regler som finns. Det är därför av största vikt att ha fullt förtroende för sin redovisningskonsult.

På Elite Redovisning tar vi hand om processen effektivt och samarbetar nära med företagaren för att säkerställa att alla krav uppfylls. Vi erbjuder smidiga digitala inlämningar av årsredovisningar till Bolagsverket, samtidigt som vi tar oss tid att personligen gå igenom varje detalj vid våra bokslutsmöten innan signering.


Låt oss hjälpa dig med ditt bokslut