Bokslut

Bokslut

Utöver den dagliga bokföringen krävs det att ett årsbokslut upprättas en gång om året, oavsett om du driver en enskild firma eller ett aktiebolag med flera anställda. Denna årliga sammanställning av ekonomisk information måste lämnas till myndigheterna. För den enskilda firman innebär detta att ett förenklat årsbokslut lämnas till Skatteverket i samband med deklarationen. För aktiebolag i Sverige är kravet att lämna årsredovisning till Bolagsverket. Denna process innebär att alla ekonomiska transaktioner och händelser under året sammanställs och redovisas i en översiktlig form som sedan blir offentliga handlingar.

Det är mycket att hålla koll på, det ska stämma, alla underlag ska vara på sin plats och det finns datum att passa. Det är då redovisningskonsulten kvalitetssäkrar enligt alla de regler som finns och det är viktigare än någonsin att känna sig trygg med att sin redovisningskonsult.
Elite redovisning arbetar effektivt och tillsammans med företagaren upprättar det som krävs. vi erbjuder digitala inlämningar av årsredovisning till Bolagsverket men tar oss också tiden för att gå igenom alla detaljer på ett bokslutsmöte innan bokslutet ska signeras.

Låt oss hjälpa dig med ditt bokslut