Löneadministration

Löneadministration

Löneadministration är en viktig del av företagets vardag, oavsett om du har anställda eller tar ut lön från ditt eget aktiebolag. Löneprocessen kräver kontinuerlig hantering och uppföljning för att uppfylla myndighetskrav och följa gällande lagar och regler. Hos oss finns vår erfarna löneadministratör, Tarja, som regelbundet går utbildningar för att hålla sig och oss andra konsulter uppdaterade med de senaste förändringarna.

En vanlig fråga från företagare är hur mycket lön man bör ta ut. Flera faktorer påverkar detta beslut och det är viktigt att göra rätt för att optimera både din personliga ekonomi och företagets ekonomi.

Har du flera anställda och är arbetsgivare så har många åtaganden mot sina anställda, med vår hjälp kan du känna dig trygg att outsourca dina löner till oss. Vi besitter den kompetens som krävs för hela löneadministrationen: hämta in rätt information, upprätta lönekörning, betala ut löner, lämna arbetsgivardeklaration på individnivå, rådgivning kring lönehantering och löneuttag, arbetsgivarintyg och permitteringar. Vi tillhandahåller de verktyg och program som krävs och arbetar i den mån det går digitalt. Det finns möjlighet att sammankoppla så att den anställde själv registrerar sina avvikelser i en app vilket ger en stor tidsbesparing i löneprocessen.

Låt oss Hjälpa er med löner