Bokföring

Bokföring

Bokföring har genomgått en revolution med dagens teknik och den stora digitaliseringen. Vi har gått bort från konteringsstämplar och manuella brev öppningar till effektiva digitala processer som sparar tid och resurser. Med rätt verktyg automatiseras bokföring, kvittoredovisning, betalningar och fakturering, vilket resulterar i betydande tidsbesparingar. Genom att skicka dina betalningar via en bankapp, fotografera dina representationskvitton och låta automatiseringen sköta resten, är processen smidig och effektiv – och det är precis så det ska vara för företagaren. Vår målsättning är att bokföringen inte ska vara en tidstjuv för företagare, utan istället ge mervärde. Genom att frigöra tid och resurser kan du som företagare fokusera på din kärnverksamhet för att fortsätta utvecklas och växa.

Bokföring regleras av flera lagar och bestämmelser som bokföringslagen, inkomstskattelagen och momslagen. Med rätt vägledning kan du automatisera bokföringen och samtidigt följa lagkraven. Vi på Elite ser till att varje steg är lagligt och säkert för dig som företagare. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd lösning som passar just dig. Vi strävar efter att göra bokföringen så enkel och effektiv som möjligt för dig. Oavsett om din bokföring redan är digitaliserad eller inte, hjälper vi dig att ta steget in i den digitala världen. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta smidigheten och effektiviteten med digital bokföring.

Utöver det dagliga arbetet som alltmer automatiseras, har rapportering blivit av största vikt både gentemot dig som klient och mot myndigheterna. En likviditetsrapport kan vara avgörande inför kommande investeringar eller kostnadsbesparingar, vilket vi utförligt diskuterar under vår rådgivning. Att hålla sig uppdaterad inför myndigheterna har blivit särskilt viktigt de senaste åren med coronapandemins påverkan. Vi har betydande erfarenhet av omställningsstöd och korttidsarbete, vilket nu utgör en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Skatteverket genomför numera regelbundna kontroller och begär underlag på bokföringen. Med en digitaliserad process kan vi snabbt tillhandahålla nödvändiga dokument och underlag, och hantera skatteärenden effektivt och säkert. Vi har omfattande erfarenhet av denna typ av ärenden och hanterar dem med säkerhet och kompetens.

Låt oss sköta DIN bokföring!